V ponedeljek, 25. 9. 2023 ob 8.00 uri bo kandidatka

RIDA AHMED

zagovarjala Seminar I na doktorskem študijskem programu Strojništvo z naslovom:

Učinkovitost ablacije pri vrtanju v nerjavno jeklo s femtosekundnimi laserskimi bliski v MHz nizu

mentor: izr. prof. dr. Peter Gregorčič

komisija: izr. prof. dr. Peter Gregorčič
prof. dr. Matija Jezeršek
doc. dr. Matevž Zupančič

Zagovor bo potekal v angleščini, v predavalnici II/3A na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana in na daljavo, prek povezave: https://uni-lj-si.zoom.us/j/99852532151

Pojdi na vsebino