Nagovor dekana

Skupaj zmoremo več!

Vrhunski raziskovalni rezultati, prenos znanja v gospodarstvo, mednarodna odprtost in izobraževanje odličnih in odgovornih diplomantov


Spoštovani prijatelji strojništva in vsi tisti, ki razmišljate, da bi delali na področju strojništva!

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je sodobna raziskovalna institucija, priznana v slovenskem in mednarodnem okolju. To potrjujejo številni dosežki, ki so podrobno predstavljeni na spletni strani fakultete, v uradnih nacionalnih in mednarodnih evalvacijskih poročilih, domačih in tujih strokovnih revijah, knjigah, zbornikih….Vse to pa nas ne sme uspavati, saj so gospodarsko ekonomske razmere take, da terjajo še več ustvarjalnosti in novih idej, ki bodo izboljšale konkurenčnost slovenskega gospodarstva in posledično dvignile kakovost našega življenja.

Danes lahko rečemo, da ni sodobnega razvoja brez strojništva. Tako sodelujemo v skupinah pri raziskovanju vesolja, vrhunskih medicinskih posegih, proučevanju življenja meduz, pa tudi pri iskanju Higgsovega bozona, novih materialih..., torej marsikaj več in drugače od klasičnega pojmovanja strojništva izpred 20 let. Prav zato smo v zadnjih letih temeljito prenovili in vsebinsko aktualizirali študijske programe, njihovo ustreznost pa potrdili tudi z mednarodno akreditacijo pri mednarodni agenciji ASIIN.
Prednostno vodilo vodstva fakultete v obdobju do leta 2017 bo tako usmerjeno v razvoj najboljših lastnosti vsakega posameznika, ki dela ali študira na fakulteti, in ga vključiti v sinergije našega okolja. Ni vsak posameznik enako udeležen ali uspešen na vseh področjih dela Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, v skupini pa zagotovo najde mesto v manjkajočem mozaiku kvalitet.

Uravnotežen medgeneracijski dialog bo nudil mladim sodelavcem priložnost, da s svojo zagnanostjo in svežimi idejami prinašajo in uresničujejo cilje za lasten strokovni razvoj, s tem pa tudi v dobro širše skupnosti, Univerze v Ljubljani in Fakultete za strojništvo. Z rastjo tako raznolikih, a koherentno oblikovanih raziskovalnih sredin, je zagotovljeno doseganje še boljših znanstvenih in pedagoških rezultatov, aktivnejše vključevanje v interdisciplinarne raziskovalne projekte in študijske programe z drugimi članicami Univerze v Ljubljani ter drugimi univerzami doma in v tujini. Danes živimo v svetu, ko je tehnološki napredek rezultat timskega dela strokovnjakov različnih področij. Na fakulteti si bomo prizadevali za ustvarjalno delovno okolje, v katerem se lahko v večji polnosti razvije intelektualni potencial posameznika. Podpirali bomo vse oblike sodelovanja znotraj Fakultete za strojništvo in Univerze v Ljubljani za skupne nastope na projektih v slovenski industriji in v mednarodnem prostoru. Podpirali bomo tiste raziskovalno razvojne projekte za slovensko industrijo, ki bodo zagotavljali boljšo zaposljivost naših diplomantov, še posebej doktorandov.
Prednost bomo dali takemu načinu študija, ki bo spodbujal samostojnost in kreativnost, hkrati pa timsko delo ob reševanju realnega problema. Cilj je izboljšanje prepoznavnosti diplomantov Fakultete za strojništvo kot dobrih strokovnjakov na vseh treh stopnjah študija. Na višjih stopnjah bo poudarek na individualnem študiju, oziroma delu v majhnih skupinah ter projektnem študiju ob reševanju problemov v tesnejšem sodelovanju z gospodarstvom.
Slovensko gospodarstvo je odvisno od uspešnosti izvozno naravnanih podjetji, zato želimo povečati mednarodno študentsko izmenjavo in razširiti ter poglobiti sodelovanje z najboljšimi evropskimi univerzami s področja strojništva.
Naš pogled v prihodnost je tako prednostno usmerjen na posameznika, ki bo raziskovalno radoveden, ustvarjalen in odgovoren strokovnjak. Na naši fakulteti vam ponujamo dobre pogoje za raziskovalno delo kot so sodobna laboratorijska oprema, vrhunski in mednarodno priznani učitelji, neposreden stik z gospodarstvom, vpetost v mednarodno okolje.

Prepričan sem, da lahko med našimi dejavnostmi najdete izziv za obisk naše fakultete in Vas povabim z mislimi, ki jih je S. Hawking dejal na otvoritvi paraolimpijskih iger 29. 8. 2012 v Londonu: »……We are all different, there is no such thing as a standard or run-of-the-mill human being, but we share the same human spirit. What is important is that we have the ability to create. This creativity can take many forms, from physical achievement to theoretical physics. However difficult life may seem there is always something you can do, and succeed at."

Dekan