Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum prve objave spletnega mesta: 10.2.2005
Datum prve grafične in tehnične prenove: september 2006
Datum druge grafične in tehnične prenove: maj 2008

Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Priprava gradiva: Fakulteta za strojništvo

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš
Projektni vodja: Tiva Turk
Grafična podoba: Dejan Šuc
Programiranje: Tiva Turk. Marjan Štekar, Klemen Susič, Blaž Carli
Uporabniška podpora:

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995).