Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

 

Vsebinski opis projekta

Natančna dinamična identifikacija mehanskih komponent je ključna za sedanje in prihodnje digitalne dvojčke (t.i. digital twins) mehanskih sistemov. Vendar pa sodobne metode ne omogočajo brez-kontaktne in prostorsko goste identifikacije parametrov pri obratovalnih pogojih. Cilj tega projekta je razviti novi pristop za identifikacijo obratovalnih parametrov nelinearnih modelov končnih elementov na podlagi brezkontaktnih optičnih pristopov visoke prostorske gostote.

Brezkontakten pristop bo temeljil na posnetkih hitre kamere in učinkoviti inverzni identifikaciji modela, znanstveni preboj bo dosežen z visoko integracijo obeh ključnih elementov (merjenja s hitro kamero in inverzne identifikacije).

Pristop bo razvit v okviru treh ključnih znanstvenih ciljev. Najprej bomo razvili metodologijo za pridobivanje natančnega deformacijskega polja v širokem frekvenčnem območju iz slikovnih podatkov. V nadaljevanju bodo v izvirnem prispevku podatki o deformacijskem polju uporabljeni za vzpostavitev baze reduciranih modelov; z eksperimentalno vzpostavljeno bazo modela se izognemo negotovosti in zahtevnosti ustaljenega pristopa, ki temelji na bazi iz numeričnega modela.

Na koncu, se podatki na osnovi slike in reducirani modeli združijo v postopku identifikacije parametrov v frekvenčni ali časovni domeni (raziskana bosta oba pristopa). Znanstveni doprinos bo preverjen na poenostavljenih laboratorijskih eksperimentih in na industrijski aplikaciji.

Faze projekta in njihova realizacija

WP 1 Identifikacija deformacij na podlagi optičnih metod in redukcija baze

T1.1: Uporaba SEMM za izboljšanje natačnosti identifikacije za en velikostni razred

T1.2: Modalna identifikacija na podlagi vzorca pack za uporabo pri visoki prostorski gostoti

WP 2 Reducirani model temelječ na optičnih metodah

T2.1: Parametrični ROM temelječ na optičnih ROB za linearne modele

T2.2: Parametrični ROM temelječ na optičnih ROB za nelinearne materialne modele

T2.3: Parametrični ROM temelječ na optičnih ROB za velike deformacije

WP 3 (Nelinearna) Identifikacija parametrov končnih elementov temelječa na slikovnih podatkih reduciranih modelov

T3.1: Identifikacija parametrov modela v frekvenčni domeni (temelječa na slikah)

T3.2: Identifikacija parametrov modela v časovni domeni (temelječa na slikah)

WP 4 Eksperimentalna validacija

T4.1 Laboratorijski eksperiment za razvoj koncepta

T4.2 Realni, aplikativni eksperiment

 

Pojdi na vsebino