Raziskovalni projekti so (so)financirani s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

 

Vsebinski opis projekta

Če je možno danes dvoslojno zasteklitev zasnovati že na podlagi inženirskega občutka, troslojno s pomočjo pred kratkim sprejetih standardov, moramo za štirislojno izvesti zamudne vsakokratne analize. Ena od večjih ovir je tudi prilagojenost komercialnih programov za preračune (npr. v Sloveniji predpisani program PHPP) na trojne zasteklitve. Kvalitetna orodja za dimenzioniranje in preračune stavb bi zato pospešila izdajanje tehničnih soglasij za subvencijo za energetsko učinkovito gradnjo s štirislojnimi zasteklitvami.

Zato je osrednji cilj projekta izdelati in objaviti inženirska orodja – smernice za dimenzioniranje, kvalifikacijsko preizkušanje in gradbeno fiziko gradnje z uporabo štirislojnih zasteklitev tako za okna kot za zastekljene fasade:

 WP2 identificirali bomo vplive vgradnje štirislojnih namesto trislojnih zasteklitev na stavbo in na podlagi ugotovljenih razlik za primer vgradnje štirislojne zasteklitve a) izdelali smernice gradbene fizike, b) ovrednotili stroškovno učinkovitost, c) določili zvočno izolirnost in jih objavili;

 WP3 objavili bomo fizikalni in numerični model obremenitvenega preizkusa po EN 1279-2 s smernico za upoštevanje specifičnosti štirislojnih zasteklitev pri kvalifikaciji po EN 1279;

 WP4:  objavili bomo smernico za hitre preračune delovanja lateralne sile na štirislojne zasteklitve po zgledu EN 16612.

To bo pripomoglo k spodbuditvi drugih proizvajalcev k izdelavi štirislojnih zasteklitev, zmanjšalo nezaupanje investitorjev v izdelek in povečalo tržni delež štirislojne zasteklitve.

Rezultati projekta po delovnih sklopih

Drugi o nas

Pojdi na vsebino