Raziskovalna dejavnost

Raziskovalno razvojna dejavnost na Fakulteti za strojništvo poteka na področjih:

 • energetskega in procesnega strojništva,
 • konstruiranja,
 • mehanike in vzdrževanja strojev,
 • proizvodnega strojništva,
 • mehatronike,
 • mikromehanskih sistemov,
 • avtomatizacije
 • laserske tehnologije in sistemi.


Raziskovalci so vpeti v 16 programskih skupin v skupnem obsegu 68,88 FTE:
 

 • Sinergetika kompleksnih sistemov in procesov,
 • Mehanika v tehniki,
 • Trajnostni polimerni materiali in tehnologije,
 • Tribologija,
 • Razvojna vrednotenja,
 • Modeliranje v tehniki in medicini,
 • Proizvodni sistemi, laserske tehnologije in spajanje materialov,
 • Inovativni izdelovalni sistemi in procesi,
 • Napredne izdelovalne tehnologije za visoko kakovostno in trajnostno proizvodnjo,
 • Energetsko strojništvo,
 • Prenos toplote in snovi,
 • Tranzientni dvofazni tokovi,
 • Optodinamika,
 • Fuzijske tehnologije,
 • Funkcionalne tekočine za napredne energetske sisteme,
 • Decentralizirane rešitve za digitalizacijo industrije ter pametnih mest in skupnosti.