Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

arrs1.png

  • Polni naziv opreme: Temperaturna komora z zahtevanim priborom, merilno in programsko opremo za mehansko analizo inteligentnih gradiv
  • Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Miha Brojan
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:
    • Uporablja se za analizo mehanskih lastnosti gradiv.
  • Cena na uro (EUR – DDV ni vključen): 45 €

Dostop do opreme:

Dostop do opreme je v domeni vodje laboratorija. Kontakt: miha.brojan@fs.uni-lj.si.

Skip to content