Raziskovalci iz Laboratorija za tribologijo in površinsko nanotehnologijo so objavili študijo baznih maziv za zeleno štancanje v reviji Friction (IF: 6.8). Pokazali so kako kemijska struktura in viskoznost baznih maziv vplivata na tribološko delovanja kontakta pri štancanju.

 

Zahteve za zeleno in trajnostno proizvodnjo pomenijo, da je treba maziva za štancanje nenehno ocenjevati in na novo oblikovati. V študiji so raziskali tribološko delovanje različnih maziv za štancanje in sicer so raziskovalci uporabili štiri bazna olja z različnimi kemijskimi strukturami (parafinsko in naftensko) in viskoznostmi (2 in 20 cSt). Naftensko olje z nizko viskoznostjo deluje podobno kot obe olji z visoko viskoznostjo. Presenetljiva izjema je parafinsko olje z nizko viskoznostjo, ki daje nekajkrat večje trenje in obrabo v primerjavi s suhim kontaktom. To je posledica odlične omočljivosti-razširjanja in zelo šibkih kohezijskih sil, ki omogočajo uhajanje olja iz izjemno tankih mazalnih filmov v kontaktu, zaradi nizke viskoznosti, kar vodi do pomanjkanja maziva. V nasprotju s tem olja visoko viskozna olja zagotavljajo dovolj debel mazalni film, medtem ko močne kohezijske sile pomagajo pri trdnosti filma, zmanjšajo obrabo in zmanjšajo trenje. Pri mazanju s tankimi filmi z uporabo nizko viskoznih olj je zato izredno pomembno, da sta omočljivost in viskoznost maziva zadostna, da zagotovita dovolj mazalnega filma v kontaktu in preprečita njegovo popolno iztisnitev, s čimer se zagotovi manjše trenje, manjša obraba in daljša življenjska doba kontakta.

Povezava do članka: https://doi.org/10.1007/s40544-022-0706-6

Pojdi na vsebino