Projekt MSCA Doctoral Network CaviPRO je prejel najvišjo oceno (100%) in financiranje v višini 2,2 milijona €. Gostil bo 10 doktorskih študentov po vsej Evropi.

Pri hidrodinamski kavitaciji nastajajo in implodirajo drobni parni mehurčki, kar posledično vodi do nastanka tlačnih valov in lokalnih visokih temperatur. Kavitacija povzroča poškodbe strojev, cevovodov in druge procesne opreme. Po drugi strani pa bi nadzor in kasnejša uporaba teh ekstremnih mikropogojev lahko vodila v preskok v učinkovitosti procesov kot so mešanje, priprava emulzij, tvorba nano delcev…

Namen projekta CaviPRO je premostiti vrzel med bazičnimi raziskavami in razvojem industrjskih reaktorjev, ki temeljijo na uporabi hidrodinamske kavitacije. Da bi dosegli ta cilj, bomo tekom projekta premaknili meje razumevanja pojava in raziskali povsem nove možnosti uporabe kavitacije. Pri tem bomo uporabili najsodobnejše raziskovalno/razvojne pristope kot so aditivne tehnologije, napredni nadzor procesov in strojno učenje.

Projektna mreža je zgrajena na sinergiji med znanstveniki in razvojniki, ki delujejo na vodilnih univerzah, inštitutih ter podjetjih (od zagonskih podjetij do multinacionalk) iz vse Evorpe: Univerza v Limericku, Tehniška univerza Dresden, Helmholtz -Zentrum Dresden-Rossendorf, Univerza v Torinu, Univerza v Ljubljani, ETH Zurich, Air Liquide, Biocore, Paul Scherrer Institut, Paques Technology, Pfizer, CRB, Andritz, Johnson & Johnson, Siemens, Fraunhofer Institut.

Skip to content