Raziskovalci Fakultete za strojništvo so objavili članek v Mechanical Systems and Signal Processing, eni od vodilnih revij s področja Mechanics Engineering (5/178, IF=8,4).

Študija preučuje uporabo termoelastičnega načela za identifikacijo oblik obremenitve v Euler-Bernoullijevem nosilcu. Z uporabo hitre infrardeče (IR) kamere so raziskovalci dokazali, da je mogoče natančno določiti lastne deformacijske oblike tudi, ko šum preseže signal.

 

 

Tovrstni napredki izboljšajo natančnost pri zaznavanju in določanju lokacij kritičnih točk utrujanja v strukturah in predstavljajo preboj na področju deformacijske eksperimentalne modalne analize (EMA). Objavljena raziskava pomembno prispeva k napredku brezstičnega zaznavanja intenzivnosti poškodbe in utrujanja.

Članek si lahko preberete na spletni strani: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110655.

Pojdi na vsebino