Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, državna svetnica dr. Branka Kalenić Ramšak, državni svetniki Rajko Fajt, dr. Radovan Stanislav Pejovnik, Jožef Školč in sekretarka Državnega sveta mag. Monika Kirbiš Rojs so se udeležili delovnega obiska na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Dekan fakultete prof. dr. Mihael Sekavčnik, prodekan prof. dr. Jernej Klemenc in tajnik fakultete dr. Tone Češnovar so predstavnikom Državnega sveta predstavili delovanje in strategijo fakultete, rezultate na področju pedagoškega, raziskovalnega in strokovnega dela ter jih seznanili s pripravo projektne dokumentacije za novogradnjo in napori za zapiranje finančne konstrukcije.

Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič je ob tej priložnosti poudaril, da je največje bogastvo Slovenije v kadrih. »Slovenci smo širom sveta poznani kot pridni in delovni ljudje, poleg marljivosti pa premoremo tudi izjemno široko znanje ter inovativne in kakovostne pristope. Tehnični poklici so zagotovo poklici prihodnosti, na to kaže tudi dejstvo, da na trgu dela vlada močna bitka za tehnične kadre, saj povpraševanje precej presega ponudbo. Iz današnje predstavitve razumem, da je Fakulteta za strojništvo ena najuspešnejših znanstveno-raziskovalnih institucij v Sloveniji in hkrati akademska institucija z največjim deležem aplikativnega strokovnega sodelovanja z gospodarstvom v državi. Z vzgojo inženirjev pomembno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva in blaginji celotne družbe in prepričan sem, da bodo težko pričakovani novi prostori pripomogli h krepitvi dejavnosti«. Kot izredno pozitivne za dobrobit družbe je predsednik ocenil tudi dejavnosti fakultete, katerih cilj je prispevati k okoljsko in družbeno trajnostnim, varnim in privlačnim delovnim mestom. Poudaril je tudi nujnost povezovanja gospodarstva, znanosti, izobraževanja in države ter posameznih lokalnih skupnosti.

Dekan fakultete prof. dr. Mihael Sekavčnik je opozoril: »Fakulteta za strojništvo UL je sicer vrhunska znanstveno-raziskovalna in pedagoška ustanova, a zaradi prostorske stiske že danes ne more več slediti zahtevam, ki jih hitro spreminjajoči se gospodarstvo in družba nasploh od nas pričakujeta. Zato se veselimo skorajšnjega začetka novogradnje na lokaciji univerzitetnega kampusa na Brdu, ki ne bo pomenila samo pridobitev za bodoče generacije inženirjev strojništva, temveč predvsem za slovensko gospodarstvo in družbo nasploh, ki je pred zahtevnimi procesi digitalnega in zelenega prehod Slovenije. V novih prostorih in z najsodobnejšo raziskovalno opremo ter k študentu osredinjenemu študijskemu procesu si bomo utrdili ugled med vodilnimi inštitucijami znanja s področja strojništva in tehnike v mednarodnem prostoru in zagotovili inovacijski ter podjetniški preporod slovenskega gospodarstva.«

Na koncu so si skupaj ogledali še prostore in opremo Laboratorija za lasersko tehniko, Laboratorij za dinamiko strojev in konstrukcij, Laboratorij za meritve v procesnem strojništvu ter Peskovnik – odprti laboratorij UL Fakultete za strojništvo.

Pojdi na vsebino