Raziskovalci Laboratorija za vodne in turbinske stroje (LVTS) so v eksperimentalni študiji pokazali, da lahko z uporabo hidrodinamične kavitacije uspešno inaktiviramo virus phi6, ki spada med viruse z lipidno ovojnico. Rezultate študije so objavili v priznani reviji Ultrasonics Sonochemistry (IF: 9,336).

Slika 1: Grafični povzetek študije

Pandemija COVID-19 nas je opomnila, da je potrebno pripraviti boljše načrte za ukrepanje, če želimo v prihodnosti preprečiti širjenje virusnih okužb in pojav epidemij oziroma pandemij. Ker imajo trenutne metode za inaktivacijo virusov svoje omejitve, je edina logična alternativa raziskovanje naprednih tehnologij, ki bi nam lahko pomagale učinkovito in uspešno nadzorovati morebitne prihodnje izbruhe. Članek objavljen znotraj projekta CABUM naslavlja ravno to tematiko, kjer so raziskovalci pokazali, da lahko eno od teh alternativnih naprednih tehnologij – hidrodinamično kavitacijo – uspešno uporabimo za inaktivacijo virusov z ovojnico. V namene raziskav so uporabili virus phi6 z ovojnico, ki se pogosto uporablja kot nadomestni virus za preiskovanje človeku nevarnih virusov z lipidno ovojnico kot so ebola, zika ali denga virus ter koronavirusi.

Hidrodinamična kavitacija je fizikalni pojav, ki opisuje fazni prehod iz tekočine v plin in nazaj v tekočino pri konstanti temperaturi. Nastanek in kolaps kavitacijskih mehurčkov je tisti, ki je odgovoren za mehanske, termične in kemijske učinke kavitacije, ki jih “izrabljamo” za različne namene. Znotraj te študije smo želeli dokazati, da jih lahko uporabimo tudi za inaktivacijo virusov. V dveh serijah poskusov z naraščajočo in konstantno temperaturo vzorca smo dosegli inaktivacijo phi6 do 6,3 log. Inaktivacija do 4,5 log pri nižjih, okoljsko releventanih temperaturah, 10 in 20 °C, se je pojavila predvsem zaradi mehanskih učinkov kavitacije. Pri 30 °C se je inaktivacija phi6 dvignila do 6 logov, kar je bila posledica vpliva temperature na virusno lipidno ovojnico, kar je pripeljalo do višje inaktivacije. Študija je pomembna, saj je pokazala, da ima hidrodinamična kavitacija pri ambientnih pogojih potencial za inaktivacijo patogenih virusov z ovojnico v vodi. Čeprav primarni prenos virusov z ovojnico ne poteka preko vode, nas je nedavna pandemija opomnila, da moramo biti pripravljeni na najhujše, kajti – četudi majhna – obstaja možnost, da bi se v prihodnosti pojavili virusi z ovojnico, ki bi se lahko prenašali z vodo.

Povezava do članka: https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2023.106400.

Pojdi na vsebino