Raziskovalci Fakultete za strojništvo UL so predstavili novo metodo za identifikacijo dinamskih lastnosti spojev z uporabo nevronskih mrež in metode dinamskega podstrukturiranja v frekvenčni domeni. Obstoječe metode za identifikacijo spojev zahtevajo veliko število meritev ali pa uporabljajo razširitvene metode za oceno dinamskih lastnosti strukture v območju spoja. Nova metoda omogoča identifikacijo spojev na podlagi bistveno manjšega nabora meritev, le—te pa niso omejene na območje kontakta. Predstavljena metoda je bila objavljena v eni izmed vodilnih znanstvenih revij na področju mehanskih sistemov ter procesiranja signalov Mechanical Systems and Signal Processing (IF=8.934).

Zmanjšanje števila potrebnih meritev kot glavno prednost pristopa omogoča uporaba nevronske mreže, ki na podlagi dinamskega modela sklopljene strukture oceni dinamske lastnosti spoja. Pristop temelji na numeričnem generiranju širokega nabora odzivnih modelov spojev, ki so jih raziskovalci uporabili v okviru metode dinamskega podstrukturiranja v frekvenčni domeni za določitev odzivnih modelov sklopljene strukture. Slednji služijo kot osnova za vhodne spremenljivke učne množice, pri čemer izhodne spremenljivke predstavljajo znane vrednosti dinamskih lastnosti spojev. Predstavljena metoda ne zahteva izračuna inverza admitančne matrike v območju spoja, zato pri rekonstrukciji odzivnega modela sklopljene strukture lažni resonančni vrhovi niso prisotni.

Povezava do članka: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2023.110426.

Skip to content