Raziskovalci Laboratorija za Toplotno Tehniko (LTT) so izvedli obsežno eksperimentalno študijo dolgotrajnega vrenja, katere glavni cilj je bila karakterizacija mehanizmov degradacije med obratovanjem v čisti vodi in solnih raztopinah. Rezultati raziskave so objavljeni v reviji Applied Thermal Engineering (IF = 6.4).

Lastnosti vrelnih površin se tekom dolgotrajnega obratovanja lahko močno spremenijo, kar se odraža v postopnemu poslabšanju intenzitete prenosa toplote. Za načrtovanje zanesljivih sistemov, ki vključujejo mehurčkasto vrenje, je potrebno poznati mehanizme degradacije ki jih ta proces inducira ter njihov vpliv na vrelno površino in njene obratovalne karakteristike.

V predstavljenem prispevku so avtorji, preko skupno več kot 5000 ur intenzivnega mehurčkastega vrenja na vrelnih površinah z modificirano mikrostrukturo in omočljivostjo, pokazali povezavo med poslabšanim prenosom toplote in spremembo površinske kemije, mikro-topografije in omočljivosti.

 

Avtorji so pokazali tudi da lasersko teksturirane površine izkazujejo do desetkrat počasnejšo degradacijo v de-ionizirani vodi in raztopini kalcijevega sulfata, pri čemer v slednji tudi zelo uspešno zavirajo kristalizacijo soli na površini.

Članek je dostopen preko povezave: https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2024.122540

Pojdi na vsebino