Raziskovalci laboratorija FOLAS (Laboratorij za fotoniko in laserske sisteme) so v sodelovanju z raziskovalci laboratorija LNMS (Laboratorij za numerično modeliranje in simulacijo v mehaniki) s primerjavo eksperimentalnih rezultatov in simulacije potrdili hipotezo o mehanizmih, ki povzročijo nastanek sekundarne kavitacije v tekočini v primeru lasersko povzročenih udarnih valov, ki se odbijejo od konkavne površine. Rezultate raziskave so objavili v reviji Ultrasonics Sonochemistry (IF=9.336).

Sekundarna kavitacija je pojav, ko udarni val, nastal ob primarni lasersko povzročeni kavitaciji, povzroči nastanek sekundarnih kavitacijskih mehurčkov drugje v tekočini. V raziskavi so pokazali in potrdili, da na nastanek sekundarne kavitacije bistveno vpliva predhodna osvetlitev tekočine, pa tudi drugi in večkratni prehodi udarnega vala po kolapsu prvotnega mehurčka.

Eksperimentalni rezultati temeljijo na principu večkratne osvetlitve »na zahtevo«, ki omogoča slikanje obravnavane prostornine s sekvenco poljubnega števila osvetlitvenih pulzov s poljubnim in individualno nastavljivim zamikom med posameznimi pulzi.

Rezultati so pomembni pri načrtovanju laserskih operacij v očesu, pa tudi v industrijskih in drugih aplikacijah v tekočinah, ko se udarni val odbije od ukrivljene površine.

Povezava do članka: https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2022.106160