Raziskovalci laboratorija Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko (LAHDE; Procesno strojništvo) so numerično analizirali delovanje toplotnega kontrolnega elementa v magnetokalorični napravi in rezultate raziskave objavili v reviji iScience (IF = 6.107).

Večina današnjih prototipov magnetokaloričnih hladilnih naprav zajema aktivno magnetokalorično regeneracijo, pri čemer delovni medij oscilira skozi matriko magnetokaloričnega materiala aktivnega magnetokaloričnega regeneratorja. Neizogibne nepovračljivosti zaradi viskoznosti, visoka raba energije za črpanje delovnega medija ter kratek čas prenosa toplote med delovnim medijem ter kaloričnim materialom omejujejo delovno frekvenco magnetokalorične hladilne naprave in s tem povezano majhno hladilno moč. Prizadevanje za boljše delovanje kaloričnih naprav je privedlo do razvoja toplotnih kontrolnih elementov, ki bi nadomestila aktivni kalorični regenerator in s tem omejeno delovanje kaloričnih naprav.

Raziskovalci so pokazali, da bi implementacija toplotnih kontrolnih elementov, ki omogočajo hiter in časovno nadzorovan prenos toplote, vodila do povečanja gostote hladilne moči magnetokaloričnih naprav, kar bi omogočilo tehnološki preboj kaloričnih tehnologij. V omenjeni raziskavi so obravnavali tudi možnost uporabe toplotnega kontrolnega elementa v magnetokalorični napravi za hlajenje in gretje z namenom zagotavljanja željene temperature delovanja baterije s primerno natančnostjo.

Povezava do članka: https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.105517

Skip to content