Raziskovalci Biotehniške fakultete so, v sodelovanju z raziskovalci Fakultete za strojništvo – Laboratorij za vodne in turbinske stroje – pokazali, da se lahko hidrodinamska kavitacija skupaj z etilendiamin tetraacetatom (EDTA) uporablja za odstranjevanje strupenih kovin iz komunalnega odpadnega blata. Študija je bila objavljena v visoko rangirani reviji Science of The Total Environment (IF: 9.8).

 

Slika 1: Grafična predstavitev raziskave

Iz odpadnega blata so uspeli učinkovito odstraniti strupene kovine kot so Pb, Zn, Cd, Cu, Mn in Fe. Rezultati so zelo spodbudni, saj strupene kovine ovirajo uporabo odpadnega blata kot gnojila v kmetijstvu. Poleg tega so pokazali, da fosfor, ki eno glavnih hranil v odpadnem blatu, po tretiranju ostane v odpadnem blatu, in da se količina fosforja, ki je na voljo za rastline, poveča za 3,3-krat. Metoda tako predstavlja rešitev za pomanjkanje fosforja, ki ga povzroča erozija tal, še posebej v tropskih in subtropskih območjih.

Celoten članek je dostopen: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171444 

Pojdi na vsebino