Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani (UL FS) bo v letu 2023 v načrtovano raziskovalno opremo, s katero bo dodatno izpopolnila pedagoški proces ter dvignila nivo raziskovalnih kapacitet, investirala skoraj 3,73 milijona evrov. V okviru javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 21) bo Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) sofinancirala nakup v skupni vrednosti več kot 1,43 milijona evrov.

Na UL FS smo v skladu s Strategijo razvoja fakultete do leta 2025 in v skladu z našim poslanstvom, da ustvarjamo in prenašamo znanje, ki našim študentom in partnerjem na raziskovalnem področju omogoča konkurenčno vključevanje v mednarodno okolje, usmerili svoj razvoj v celovit spekter raziskovalnih, razvojnih, inovacijskih in pedagoških aktivnosti na področju zelene in digitalne transformacije. Tako smo svoje razvojne usmeritve popolnoma uskladili z razvojnimi trendi EU (npr. Evropski zeleni dogovor) in hkrati ustvarili temelje za aktivno nosilno vlogo UL FS kot ene izmed ključnih nosilk zelene in digitalne transformacije Republike Slovenije. V zadnjih letih je UL FS pomembno investirala v vrhunsko raziskovalno opremo (1,2 milijona evrov v 2019, 1 milijon evrov v 2020 in 1,87 milijona evrov v 2021, 1,88 milijona evrov v 2022).

Seznam raziskovalne opreme, ki jo bo fakulteta kupila s pomočjo sofinanciranja ARRS, med drugim obsega: robotiziran laserski obdelovalni sistem z optodinamskim nadzorom, opremo za raziskave na področju razvoja hibridnih digitalnih dvojčkov za ovrednotenje vibracijske poškodovanosti naprav, sistem za tribološko in nanomehansko karakterizacijo mejnih površinskih mazalnih filmov v širokem območju mehanskih in temperaturnih obremenitev, FT-I04 Femto-Indenter z dodatki, univerzalno naprava za mehansko preizkušanje materialov in nosilnosti strukturnih elementov, sistem za termično karakterizacijo multifunkcionalnih energijskih materialov, sistem za ultra hitro opazovanje procesov, visoko kvalitetni merilni instrumentalni sistem za zajem podatkov, testiranje in kontrolo fizičnih fenomenov proizvodnih procesov za njihovo zeleno preobrazbo in izboljšanje delovnega okolja, nadgradnjo servo-hidravličnega preizkuševališča za termo-mehansko in optično vrednotenje preizkušance, procesni sistem za spremljanje prenosa toplote in snovi z visoko krajevno in časovno resolucijo, elektronsko-optični analitski sistem za karakterizacijo pikosekundnih laserskih pulzov, optični analitski sistem za meritve površin v vakuumu, večnamensko napravo nove generacije za izdelavo in spremljanje tokovnega vedenja visokokoncentriranih multifunkcijskih naprednih materialov v majhnem volumnu, nadgradnjo statičnega in dinamičnega preizkuševališča Step Engineering UD08, termeraturno komoro za večkamerni dvostranski merilni sistem, napredni testni sistem gorivnih celic, optični sistem za spremljanje emisije reaktivnih tokov v IR in UV spektru ter naprava za plazemsko elektropolitsko poliranje.

Skip to content