Raziskovalci iz Laboratorija za toplotno tehniko (LTT) so razvili novo generacijo superbifilnih površin za izboljšan prenos toplote pri vrenju, ki so rezultat večletnih raziskav in bodo pripomogle pri razvoju učinkovitih hladilnih sistemov v najnaprednejših aplikacijah. Rezultati raziskave so bili objavljeni v prestižni reviji Advanced Functional Materials (IF: 19). 

Hiter razvoj naprednih inženirskih sistemov na različnih ravneh, od velikih prenosnikov toplote v elektrarnah do miniaturnih elektronskih naprav, je spodbudil iskanje prebojnih rešitev na področju upravljanja toplote. Za premostitev današnjih zahtev glede odvajanja toplotnih tokov je zelo zaželen razvoj strukturiranih površin s prilagajanjem površinske morfologije in omočljivosti. Kljub temu ostaja velik izziv iskanje optimalnih metod in parametrov za izdelavo takšnih površin.

V predstavljeni raziskavi so avtorji uspešno prikazali novo metodo za izdelavo funkcionaliziranih bakrenih površin s prilagojeno omočljivostjo. To so dosegli z uporabo dvostopenjske laserske obdelave površine v kombinaciji z nanosom hidrofobizacijskega sredstva. Opisani pristop izdelave je hiter, stroškovno učinkovit, ponovljiv in uporaben za mnoge industrijske aplikacije. Rezultati študije kažejo, da lasersko obdelane površine omogočajo doseganje izjemo visokih koeficientov toplotne prestopnosti pri mehurčkastem vrenju. Poleg tega avtorji predstavljajo možnost optimizacije načina obdelave funckionaliziranih površin glede na predvideno gostoto toplotnega toka.

Objava je prosto dostopna na povezavi: https://doi.org/10.1002/adfm.202310662.

Pojdi na vsebino