Raziskovalci laboratorija LECAD so, skupaj z zunanjimi sodelavci in raziskovalci iz tujine, izvedli raziskavo o stališčih javnosti o fuzijski energiji. Rezultati študije so objavljeni v priznani reviji Energy Research & Social Science (IF: 6,7).

Če bo fuzijska energija delovala, lahko z njo pridobimo neomejeno količino čiste energije. S tem namenom se v zadnjem času veliko vlaga v znanost in v razvoj fuzijske tehnologije, predvsem zato, da bi lahko dokazali njeno izvedljivost. Mnenja in dejanja javnosti, kot ključnih družbenih deležnikov, lahko vplivajo na uspeh novih energetskih tehnologij, vendar pa je bilo doslej opravljenih razmeroma malo študij, ki bi se osredotočile na javno sprejemljivost fuzije.

Pričujoča študija ponuja vpogled v stališča javnosti o fuziji v petih evropskih državah (Belgija, Madžarska, Italija, Slovenija in Španija). Z uporabo kvalitativne metode „World Café (svetovna kavarna)“ so udeleženci (n = 10-25 na državo) dobili osnovne in uravnotežene informacije o fuziji, nato pa so bili povabljeni k razpravi o tveganjih, prednostih in slabostih tehnologije ter naložbah v njen razvoj.

Rezultati so pokazali, da so udeleženci slabo poznali fuzijo, vendar so jo na splošno podpirali. To je spodbudilo vprašanja o vrednosti naložb v tehnologijo, zlasti glede na nujnost reševanja podnebnih sprememb. Te ugotovitve prispevajo k sistematičnemu razumevanju „mešanih občutkov“ glede fuzije in vplivajo na prihodnje sodelovanje javnosti ter na prizadevanja za ustrezno komuniciranje fuzijske tehnologije v javnosti.

Pojdi na vsebino