V četrtek, 11. 7. 2024 ob 09:30 uri bo

MOHAMMAD REZA GHAVI

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Nadzor taline in učinki naknadne obdelave pri oblikovnem navarjanju magnezijevih zlitin

Kandidat bo zagovarjal tudi seminar I, z naslovom:

Advanced manufacturing and characterization of products

Mentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Somentor: prof. dr. Janez Povh

KSDŠ in komisija za zagovor seminarja:

doc. dr. Drago Bračun – predsednik
prof. dr. Aleš Nagode (UL NTF)
doc. dr. Tomaž Vuherer (UM FS)
izr. prof. dr. Damjan Klobčar – mentor kot pridružen član
prof. dr Janez Povh – somentor kot pridružen član

Zagovor bo potekal v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

Pojdi na vsebino