V ponedeljek, 1. 7. 2024 ob 12. uri bo kandidat

TINE BREŽAN

zagovarjal Seminar I na doktorskem študijskem programu Strojništvo z naslovom:

Adaptive laser welding control system

mentor: prof. dr. Matija Jezeršek
somentor: prof. dr. Dariusz Ceglarek (Univerza v Warwicku, UK)
somentor: Assoc. prof. dr. Pasquale Franciosa (Univerza v Warwicku, UK)

komisija za zagovor seminarja:
doc. dr. Rok Vrabič
Assoc. Prof. dr. Alessandro Ascari (Univerza v Bologni, Italija)
doc. dr. Tomaž Vuhrer (UM FS)

Zagovor bo potekal na daljavo, na povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/95950182564 (Meeting ID: 959 5018 2564).

Pojdi na vsebino