V petek, 6. 10. 2023 ob 13. uri bo gospa Eva Zavrl zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Improvement of thermal comfort and efficient energy use in buildings based on active-passive systems for overheating reduction

Izboljšanje toplotnega ugodja in učinkovite rabe energije v stavbah na podlagi uvajanja aktivno-pasivnih sistemov za zmanjšanje pregrevanja

Mentor: izr. prof. dr. Uroš Stritih
Somentorica: izr. prof. dr. Mateja Dovjak (UL FGG)

Zagovor bo v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

Pojdi na vsebino