Asistent z doktoratom

asist. dr. Dominik Kozjek

Laboratorij za tehnično kibernetiko, obdelovalne sisteme in