Asistent

asist. dr. Luka Selak

Laboratorij za proizvodno kibernetiko in eksperimentiranje