O B V E S T I L O

V sredo, 6. 9. 2023 ob 11.00 uri bo

AJDA KUNAVAR

skupaj s Seminarjem I. javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

Modeliranje reaktorjev za katalitsko sintezo amonijaka

(ang.: Modelling of catalytic reactors for ammonia synthesis)

Mentor:       doc. dr. Tine Seljak
Somentor:   znanst. sod. dr Andraž Pavlišič (KI)

KSDŠ:
izr. prof. dr. Andrej Senegačnik – predsednik
izr. prof. dr. Blaž Likozar (KI)
prof. dr. Viktor Hacker (TU Graz, Avstrija)
doc. dr. Tine Seljak – mentor kot pridružen član
znanst. sod. dr. Andraž Pavlišič (KI)– somentor kot pridružen član

Predstavitev bo na daljavo preko spletnega naslova:  https://uni-lj-si.zoom.us/j/95717196201

Pojdi na vsebino