V_četrtek, 22. 6. 2023 ob 11:00 uri bo kandidat

AKO KARIMI

predstavil rezultate raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije, skupaj z zagovorom drugega seminarja na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Vpliv preoblikovanja na mehanske lastnosti izdelkov s celično strukturo

ang. Influence of forming on mechanical properties of cellular structures

Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak
Somentor: izr. prof. dr. Nikolaj Mole

KSDŠ:
prof. dr. Roman Šturm – predsednik
izr. prof. dr. Miroslav Halilovič
prof. dr. Igor Drstvenšek (UM FS)
izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak
izr. prof. dr. Nikolaj Mole

Komisija za zagovor II. seminarja:
prof. dr. Roman Šturm
izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak
izr. prof. dr. Nikolaj Mole

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo (Aškerčeva 6) v Ljubljani.

Pojdi na vsebino