V četrtek, 18. 5. 2023 ob 10:00 uri bo kandidat

ALJAŽ ŠČETINEC

predstavil rezultate raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Proces oblikovnega obločnega navarjanja in poobdelava za doseganje skoraj-končne oblike in želenih materialnih lastnosti depozita

ang. Wire arc additive manufacturing and post-processing for achieving near net shape deposit with selected material properties

Mentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar
Somentor: doc. dr. Drago Bračun

 

Komisija:

prof. dr. Roman Šturm – predsednik
prof. dr. Primož Podržaj
doc. dr. Tomaž Vuherer (UM FS)
izr. prof. dr. Damjan Klobčar – mentor kot pridružen član
doc. dr. Drago Bračun – somentor kot pridružen član

Predstavitev bo potekala v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo (Aškerčeva 6) v Ljubljani.

Skip to content