V ponedeljek, 2. 10. 2023 ob 10.00 uri bo kandidat

ANDRAŽ ZUPANC

zagovarjal Seminar I na doktorskem študijskem programu Strojništvo z naslovom:

Obdelava biopolimerov s pomočjo kavitacije

mentor: doc. dr. Martin Petkovšek
somentor: prof. dr. Blaž Stres (KI)

komisija: prof. dr. Matevž Dular
doc. dr. Sabina Kolbl Repinc (UL FGG)
doc. dr. Uroš Novak (KI)
doc. dr. Martin Petkovšek
prof. dr. Blaž Stres (KI)

Zagovor bo potekal v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, in prek povezave: https://uni-lj-si.zoom.us/j/2587530964

Pojdi na vsebino