Ime in priimek: Andrej Krusič
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.11.2023
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Doseganje časa takta na ročnem delovnem mestu znotraj delno avtomatizirane linije
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: /

Pojdi na vsebino