Ime in priimek: Anže Rožič
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program
Datum: 04.04.2024
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Izbira rezilnega orodja za serijsko obdelavo na CNC stružnici
Mentor: izr. prof. dr. Davorin Kramar
Somentor: /

Pojdi na vsebino