O B V E S T I L O

V četrtek, 7. 9. 2023 ob 13.00 uri bo kandidat

BLAŽ TAŠIČ MUC

zagovarjal drugi seminar skupaj s predstavitvijo rezultatov raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Ojačenje optodinamsko generiranih tlačnih valov globoko pod obsevano površino

ang. Amplification of Optodynamically Generated Pressure Waves Deep Below The Irradiated Surface

Mentor:     prof. dr. Matija Jezeršek

Komisija za zagovor seminarja II: KSDŠ:
prof. dr. Matija Jezeršek prof. dr. Rok Petkovšek – predsednik
prof. dr. Janez Diaci prof. dr. Janez Diaci
prof. dr. Ivan Bajsić prof. dr. Janez Štrancar (IJS)
prof. dr.  Irena Drevenšek Olenik (UL, FMF) prof. dr. Matija Jezeršek – mentor kot pridružen član

Predstavitev bo potekala v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo (Aškerčeva 6) v Ljubljani.

Pojdi na vsebino