Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Université libre de Bruxelles organizira prvi skupni dogodek COST akcije CYPHER – “Cyber-Physical systems and digital twins for the decarbonisation of energy-intensive industries”.

Konferenca bo potekala med 10.  In 12. aprilom 2024 v hotelu Intercontinental v Ljubljani. Udeleženci iz 36 držav se bodo osredotočili na razvojne trende in rešitve iz področja delovnih skupin akcije, ki so ciljno usmerjene v defosilizacijo energetsko intenzivnih industrij:

  • Delovna skupina 1: Zgorevanje obnovljivih sintetičnih goriv (RSF).
  • Delovna skupina 2: Zasnova visoko natančnih podatkovne baze za učenje strojnih algoritmov.
  • Delovna skupina 3: Razvoj hibridnih, fizikalno osnovanih modelov strojnega učenja za reaktivne tokove.
  • Delovna skupina 4: Digitalni dvojčki.

Plenarna predavanja, okrogle mize in delavnice bodo vključevale širok spekter strokovnjakov s področja akademske sfere, industrije in oblikovanja politik, ki bodo odstrli načine za trajnostno transformacijo industrije.

Izbrani prispevki bodo deležni povabila v posebno izdajo revije Results in Engineering (Elsevier, IF=5). V vsaki delovni skupini bodo podeljene tudi nagrade za najboljše posterje mlajših raziskovalcev in inovatorjev.

Več informacij o programu je dostopnih na spletni strani CYPHER https://cypher.ulb.be/

Pojdi na vsebino