Ime in priimek: David Petrič
Program: Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno aplikativni program
Datum: 01.02.2024
Ura in prostor: 08:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Balansiranje operacij in vpeljava vitke proizvodnje na proizvodni celici
Mentor: doc. dr. Tomaž Berlec
Somentor: /

Pojdi na vsebino