V petek, 1. 9. 2023 ob 12:00 uri bo

DEEPA KAREEPADATH SANTHOSH

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

Analiza hladilno-mazalnih metod na učinkovitost brusilnih procesov

Analysis of cooling-lubrication methods on the performance of grinding processes

Mentor: izr. prof. dr. Peter Krajnik
Somentor: prof. dr. Franci Pušavec

KSDŠ:
prof. dr. Roman Šturm – predsednik
prof. dr. Aleš Nagode (UL NTF)
izr. prof. dr. Simon Klančnik (UM FS)
izr. prof. dr. Peter Krajnik – mentor kot pridružen član
prof. dr. Franci Pušavec – somentor kot pridružen član

Predstavitev bo v predavalnici II/3B in na daljavo https://uni-lj-si.zoom.us/j/99116955457 (Meeting ID: 991 1695 5457)

Pojdi na vsebino