Ime in priimek: Dominik Maleš
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.11.2023
Ura in prostor: 13:00, III/3A
Spletna povezava:
Naslov: Izboljšava optimiranja progresivnega paketirnega orodja za deformacijsko rezanje
Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak
Somentor: /

Pojdi na vsebino