V ponedeljek, 23. 1. 2023 ob 11.00 uri bo kandidatka

Eva Zavrl

predstavila rezultate raziskovalnega dela v okviru doktorske disertacije, skupaj z zagovorom drugega seminarja na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Izboljšanje toplotnega ugodja in učinkovite rabe energije v stavbah na podlagi uvajanja aktivno-pasivnih sistemov za zmanjšanje pregrevanja

(ANG: Improvement of thermal comfort and efficient energy use in buildings based on active-pasive systems for overheating reduction)

Mentor: izr. prof. dr. Uroš Stritih (UL FS)
Somentorica: doc. dr. Mateja Dovjak (UL FGG)

Komisija:

prof. dr. Božidar Šarler (UL FS) – predsednik
doc. dr. Rok Fink (UL ZF)
prof. dr. Mohamed El Mankibi (University of Lyon)
izr. prof. dr. Uroš Stritih (UL FS) – mentor kot pridružen član
doc. dr. Mateja Dovjak (UL FGG) – somentorica kot pridružena članica

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku na daljavo, na povezavi: https://fs-uni-lj-si.webex.com/fs-uni-lj-si/j.php?MTID=m526ccde823a694d98579b544b6e084af

Pojdi na vsebino