Ime in priimek: Gal Savšek
Program: Magistrski študijski program druge stopnje Strojništvo – Razvojno raziskovalni program
Datum: 22.11.2023
Ura in prostor: 10:00, Leskovarjeva soba
Spletna povezava:
Naslov: Eksperimentalna analiza nesimetričnih šob za doseganje podmikronskih curkov in kapljic
Mentor: prof. dr. Božidar Šarler
Somentor: /

Pojdi na vsebino