O B V E S T I L O

V torek, 5. 9. 2023 ob 10.00 uri bo

GAŠPER KRIVIC

skupaj s Seminarjem I. javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

3D-natisnjen elektrotermični dinamski aktuator

(ang.: 3D-printed electrothermal actuator for dynamic aplications)

Mentor:       prof. dr. Janko Slavič

KSDŠ:

prof. dr. Miha Boltežar – predsednik
prof. dr. Dejan Zupan (UL, FGG)
prof. dr. Matej Vesenjak (UM, FS)
prof. dr. Janko Slavič –  mentor kot pridružen član

 

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani (Aškerčeva 6).

Pojdi na vsebino