V sredo, 5. 7. 2023 ob 16:30 uri bo

IGOR REZNICHENKO

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Napredno modeliranje in krmiljenje sistema magnetne levitacije

Advanced modelling and control of magnetic levitation system

Mentor: prof. dr. Primož Podržaj
Somentor: izr. prof. dr. Aljoša Peperko

Komisija:
doc. dr. Rok Vrabič – predsednik
prof. ddr. Janez Žerovnik
prof. dr. Zvonko Jagličić (UL FGG)
izr. prof. dr. Lucia Pallottino (University of Pisa, Italija)
prof. dr. Primož Podržaj – mentor kot pridružen član
izr. prof. dr. Aljoša Peperko – somentor kot pridružen član

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi in na daljavo, na povezavi: https://zoom.us/j/91003235343?pwd=bXpGVnd1RHI1L0pCV2FRR1hZMS9odz09

Pojdi na vsebino