V ponedeljek, 17. 7. 2023 ob 14:00 uri bo

JAN PLETERSKI

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Sistem strojnega vida za miniaturnega mobilnega robota na osnovi globokega učenja

Deep Learning-Based Machine Vision System for a Miniature Mobile Robot

Mentor: prof. dr. Primož Podržaj

Komisija:
doc. dr. Rok Vrabič – predsednik
prof. dr. Daniel Pizarro Pérez (University of Alcala, Španija)
izr. prof. dr. Dražen Brščić (Kyoto University, Japonska)
prof. dr. Primož Podržaj – mentor kot pridružen član

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

Pojdi na vsebino