O B V E S T I L O

V torek, 5. 9. 2023 ob 12.30 uri bo

 JAN SENČIČ

skupaj s predstavitvijo teme doktorske disertacije zagovarjal Seminar I na doktorskem študijskem programu Strojništvo z naslovom:

Karakterizacija pogojenosti inverznega problema prenosnih poti v strukturni dinamiki

Mentor: izr. prof. dr. Gregor Čepon

Komisija:
prof. dr. Miha Boltežar,
prof. dr. Igor Planinc (UL FGG)
izr. prof. dr. Marko Kegl (UM FS)

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

Pojdi na vsebino