V torek, 16. 5. 2023 ob 10:00 uri bo

JERNEJ PUC

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Razvoj metode večagentnega spodbujevalnega učenja za koordinacijo avtonomnih mobilnih robotov v spremenljivem okolju

ang. Development of multi-agent reinforcement learning method for coordination of autonomous mobile robots in a changing environment

Mentor: doc. dr. Rok Vrabič

Komisija:
prof. dr. Primož Podržaj – predsednik
izr. prof. dr. Gregor Klančar (UL FE)
izr. prof. dr. Damjan Strnad (UM FERI)
doc. dr. Rok Vrabič – mentor kot pridružen član

Predstavitev bo v predavalnici IV/3A in na daljavo prek Zooma, na povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96420182121?pwd=Njd3Ukp1NUN5eGlwRm84S25JakhCUT09

Skip to content