V torek, 24. 1. 2023 ob 9. uri bo kandidat

Jernej Puc

zagovarjal Seminar I na doktorskem študijskem programu Strojništvo z naslovom:

Večagentno spodbujevalno učenje za navigacijo sistema avtonomnih mobilnih robotov v neznanem okolju

mentor: doc. dr. Rok Vrabič

komisija:

prof. dr. Primož Podržaj
doc. dr. Primož Potočnik
izr. prof. dr. Damjan Strnad (UM FERI)

Zagovor bo potekal v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana. In na daljavo prek Zoom povezave: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96327264767?pwd=S2FBOGxCNFl6UEpTcUt0czlnNTZBQT09

Pojdi na vsebino