V četrtek, 13. 7. 2023, ob 10:00 uri bo

JONAS TROJER

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Stabilnost tankostenskih struktur z diskretno porazdeljenimi geometrijskimi in mehanskimi lastnostmi

ang. Stability of thin-walled structures with discretely distributed geometric and mechanical properties

Mentor: izr. prof. dr. Miha Brojan

Komisija:
prof. ddr. Janez Žerovnik – predsednik
izr. prof. dr. Marko Kegl (UM FS)
prof. dr. Dejan Zupan (UL FGG)
izr. prof. dr. Miha Brojan – mentor kot pridružen član

Predstavitev bo potekala na daljavo preko Zoom-a, na povezavi:
https://uni-lj-si.zoom.us/j/96774677347.

Pojdi na vsebino