O B V E S T I L O

V petek, 15. 9. 2023 ob 10.00 uri bo

JONAS TROJER

zagovarjal Seminar I na doktorskem študijskem programu Strojništvo z naslovom:

Vpliv diskretnih geometrijskih lastnosti na mehaniko tankostenskih struktur

Mentor:       izr. prof. dr. Miha Brojan

Komisija:
prof. ddr. Janez Žerovnik
izr. prof. dr. Nikolaj Mole
izr. prof. dr. Miha Brojan

Zagovor bo potekal v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo (Aškerčeva 6) v Ljubljani.

Pojdi na vsebino