O B V E S T I L O

V ponedeljek, 4. 9. 2023 ob 12.30 uri bo

 JURE KORBAR

skupaj s Seminarjem I. javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Karakterizacija dinamskega modela spoja v fizikalni domeni z metodami podstrukturiranja

(ang: Dynamic joint model characterization in the physical domain using substructuring techniques)

Mentor:       izr. prof. dr. Gregor Čepon

KSDŠ:

prof. dr. Miha Boltežar – predsednik

prof. dr. Igor Planinc (UL, FGG)

izr. prof. dr. Marko Kegl (UM, FS)

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani (Aškerčeva 6).

Pojdi na vsebino