O B V E S T I L O

V ponedeljek, 4. 9. 2023 ob 12.30 uri bo

 JURE KORBAR

skupaj s predstavitvijo teme doktorske disertacije zagovarjal Seminar I na doktorskem študijskem programu Strojništvo z naslovom:

Karakterizacija dinamskega modela spoja v fizikalni domeni z metodami podstrukturiranja

Mentor:       izr. prof. dr. Gregor Čepon

Komisija:
prof. dr. Miha Boltežar,
prof. dr. Igor Planinc (UL FGG)
izr. prof. dr. Marko Kegl (UM FS)

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

 

Pojdi na vsebino