V sredo, 5. 7. 2023 ob 09:00 uri bo

KLEMEN POMPE

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Razvoj tehnologije navarjanja orodij za tlačno litje aluminijevih zlitin za podaljšanje življenjske dobe

ang. Development of weld surfacing technology to increase in-service life of aluminium alloy die casting tools

Mentor: izr. prof. dr. Damjan Klobčar

Komisija:

prof. dr. Roman Šturm – predsednik
prof. dr. Aleš Nagode (UL NTF)
doc. dr. Tomaž Vuherer (UM FS)
izr. prof. dr. Damjan Klobčar – mentor kot pridružen član

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

Pojdi na vsebino