O B V E S T I L O

V ponedeljek, 4. 9. 2023 ob 10.00 uri bo

KRIŠTOF ČUFAR

skupaj s Seminarjem I. javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Na podlagi eksperimentalne modalne analize povečan prikaz nihanj

(ang: Motion magnification based on experimental modal analysis)

Mentor:       prof. dr. Janko Slavič

KSDŠ:
prof. dr. Miha Boltežar – predsednik
prof. dr. Dejan Zupan (UL, FGG)
prof. dr. Zoran Ren (UM, FS)
prof. dr. Janko Slavič – mentor kot pridružen član

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

Pojdi na vsebino